Eitrenipa

Mellom Førde og Askvoll ligg avkjørsla til Skarlid. Her startar ein av rutene som tek deg til Ertrefjellet. Etterkvart som du køyrer opp dalen får du fjellet i sikte samt fossen som merkar byrjinga på ruta. Eit flott utgangspunkt på ein fantastisk tur.

Eitrenipa
Sjå området i 3D Parkering Vaier eller røys ? Opp i høgda Luftigt

Parkering

Om bommen ved kraftverket er stengt lyt ein sette bilen på parkeringsplassen her. Følg vegen til endes der turstien startar.

Vaier eller røys ?

Her er ei stigning opp berget der vaier er bolta i fjellet. Kneika er kort og er tilrettelagd slik at flest mogleg kjem seg ut på tur. Sjølv følgde vi spor etter andre som hadde valgt å gå opp ura under fossen, som kan vere glatt.

Opp i høgda

Terrenget gjev seg sjølv og ein siktar seg inn på bakketoppen som ligg under Eitrenipa. Der oppe ser ein kvar folk har gått for å komme opp på dei breie stigningane.

Luftigt

Dette er den eine staden vi kjende det litt i magen. Eit kort parti der det smalnar inn blir ein kontrast til den breie "hylla" ein har gått opp på framsida av fjellet.

Vaier eller røys?

Opp i høgda

Luftig