Portafjellet

Oppfarten mot Portafjellet ligg i boten av .. vatenet. Landskapet har fanga auget kvar gon ein har passert staden. Det verkar bratt og vilt. Noko som fort vart dokumentert etter å køyrt opp den gamle og til stader utvaska grusvegen som leier opp til …vatenet.

Portafjellet
Sjå området i 3D Parkering Sti or not to sti Følg elva Bratt opp

Parkering

Vegen opp til dette punktet er grei å køyre. Siste svingane her kan vere ei utfordring, både med tanke på kor bratt og utvaska grusvegen er. Her er det mogleg å parkere samt snu bilen når ein skal ned igjen.

Sti or not to sti

Stien er ikkje merka, men er grei å finne starten på.

Følg elva

Partiet før ein kjem opp i dalen "Porten" er ikkje opplagd kvar stien går. Likevel er det greit å komme seg opp. Vi valgde å følgje elva opp på venstre side.

Bratt opp

Dette partiet er for somme bratt. Likevel kjem ein seg fint fram samt den delen av ruta ein var sikker på kvar stien gjekk. (3d)