Blåfjellet

Klassikaren i påska er Blåfjellet. Oppfart frå Norddalen går i oppkøyrde løyper. Vegen innover er merka med stenger.