Manifest

Opplevinga av å utforske landskapet ein bur i utartar seg ulikt for kvar og ein av oss. Sjølv treng eg i allefall eit minimum av kunnskap før eg legg avgarde. Postane her inneheld informasjon som vi sjølv sakna og er eit resultatet av eigne erfaringar. Utgangspunktet vårt er grei kondisjon og eit vakent blikk.
Gjev gjerne ei melding om noko av innhaldet skulle vere missvisande eller mangelfullt.

[contact-form-7 id=”422″ title=”Contact form 1″]