Laukelandshesten
Start Ta notis Sjå området i 3D

Start

Kvar stien startar er ikkje merka, men ein ser lett kvar folk har gått.  Ein kan parkere i svingen der vegen flatar ut. Ein finn stien 10-15 meter før denne.

Ta notis

Like etter ein har gjort seg ferdig med dette smale partiet kan det vere lurt å bite seg merke i terrenget. På nedatt turen kan ein her undre seg over kvar ein kom frå. Små vardar eller enkelt steinar viser veg.